İLAN

İLAN

30-05-2024 00:00
29 Mayıs 2024 22:35
İLAN
İLAN

PINARHİSAR KAYMAKAMLIĞI
PINARHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
İLİLÇEKÖY-MAHALLEMEVKİİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2)VASFIDURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNATİHALE
GÜNÜSAATİ
KırklareliPınarhisarPoyralı Köyü105361.571,961.571,96Ham Toprakİmarsız850.000,00 TL85.000,00 TL12/06/202414:30
KırklareliPınarhisarKurudere Köyü1505626.920,806.920,80Çalılıkİmarsız2.050.000,00 TL205.000,00 TL12/06/202415:00
KırklareliPınarhisarKurudere Köyü1673913.320,0713.320,07Çalılıkİmarsız3.100.000,00 TL310.000,00 TL12/06/202415:30
AÇIKLAMA
1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Pınarhisar Milli Emlak Şefliği (Adres : Pınarhisar Hükümet Konağı Kat:3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle satış ihaleleri yapılacaktır.
2- Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, takyidat bilgileri, vb.) ile görmüş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Pınarhisar Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminatın makbuzunu, Pınarhisar Malmüdürlüğünün TR540001000482000010005582 IBAN numaralı banka hesabına yatıranların Malmüdürlüğünden alınacak onaylı muhasebe işlem fişini veya banka teminat mektubu ile gerçek kişilerin aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisini (TC kimlik numarasını içeren), ikametgah belgesini, Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu Makamca 2024 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesini, noterden tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar Pınarhisar Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.Üzerinde ihale kalmayan kişiler İhale gününde Pınarhisar Malmüdürlüğü Veznesine nakit olarak yatırdıkları geçici teminatları aynı gün iade alabilecek olup geçici teminatını banka kanalıyla yatıranların ise tutarın banka hesaplarına iadesi için IBAN numaraları yer alan talep dilekçesini doldurup komisyona sunmaları gerekmektedir.
4- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir.
5- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir.
6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Hazine taşınmazlarının satışı KDV ‘ye tabi olmamakta ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf bulunmaktadır.
Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
9- Pınarhisar Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) İrtibat No: 0288 615 10 13
İLAN OLUNUR

#ilangovtr                                                                                                                                                                                                     BASIN NO: 02039193

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    300x250r

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.