VİZE KAYMAKAMLIĞI – VİZE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

VİZE KAYMAKAMLIĞI – VİZE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

14-05-2024 00:00
14 Mayıs 2024 00:07
VİZE KAYMAKAMLIĞI – VİZE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
İLİLÇEKÖY-MAHALLEMEVKİİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M2)KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ (M2)VASFIKİRALAMA AMACI-SÜREİLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATİHALE
GÜNÜSAATİ
KırklareliVizeMehmet Akif MahallesiKömürköyyolu26723.603,1121.824,66TarlaTarım veya Hayvancılık Amaçlı – 5 (Beş) Yıl
(Taşınmazlar birlikte ihale edilecektir)
163.684,84 TL32.736,97 TL06.06.202414:00
267418.221,55Ham Toprak
AÇIKLAMA
1- İlçemiz hudutlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazların yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatinde Vize Milli Emlak Şefliğinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 45. maddesine göre açık ihale usulüyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
2- Teklif sahipleri taşınmazları mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, takyidat bilgileri, vb.) ile görmüş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşınmazdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerde farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, vb. haklarından feragat etmiş sayılır ve bu hususlar ile ilgili İdareden farklı bir talepte bulunamaz.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale gün ve saatlerinden önce Vize Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya banka teminat mektubu ile gerçek kişilerin aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisini (TC kimlik numarasını içeren), ikametgah belgesini,  Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu Makamca 2024 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesini, noterden tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile birlikte ihale saatine kadar Vize Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- Geçici teminatın, teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 98/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesinde belirtilen şartları taşınması gerekmektedir.
5- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İdaremizden bedelsiz olarak alınabilir.
6- İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Vize Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği İrtibat No: 0288 3182006 (Dahili 124)
İLAN OLUNUR

#ilangovtr                                                                                                                                                                                                                                                                                      Basın No: ILN02028903

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    300x250r