SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ – BABAESKİ BELEDİYESİ
 • Kırklar Haber
 • resmiilan
 • SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ – BABAESKİ BELEDİYESİ

SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ – BABAESKİ BELEDİYESİ

07-06-2024 00:00
6 Haziran 2024 20:58
SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ – BABAESKİ BELEDİYESİ

SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/726522
1-İdarenin
a) Adı:BABAESKİ BELEDİYESİ
b) Adresi:HACIHASAN MAHALLESİ FATİH CADDESİ 34 39200 BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası:2885121236 – 2885124120
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:SU ARIZALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR MALZEMESİ ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:30 KALEM MUHTELİF ÇAPLARDA ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ, BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRÜ VE MANŞON ÜSTÜ FLAŞLI ARIZA KİTİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:BABAESKİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ DEPO ALANI
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde işe başlanır.Belediyece verilecek iş programına uygun olarak peyder pey 60 takvim günü içerisinde malın tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:24.06.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):BABAESKİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                        Basın No: ILN02042579

  En az 10 karakter gerekli


  HIZLI YORUM YAP

  300x250r

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.